ספּרעטשער

לאקאלע ראטן קסנומקס (קסנומקס)

לאקאלע ראטן קענען באטראכט ווערן אלס די נידריגסטע פאליטישע קערפערשאפטן ווייל זיי געפינען זיך אויף די מוניציפאלע שטאפל.