אייראפעישער רעגולער טיש

ברילן
דאַטע: קסנומקס. מאַרץ קסנומקס
צייט: 19:00
רענטאַל: ווארשטיינער שטובען
EUHN

דאָס מאָל טרעפֿן מיר זיך ווידער אין דער וואַרשטיינער שטובֿן, כּדי אויסצוטוישן געדאַנקען וועגן אייראָפּע און אַנדערע אייראָפּעיִשע טעמעס.

רעגיסטראַציע דורך Franz Schirm: Schirm@euhn.eu