גוט אָוונט.

– וואָס איז דער בעסטער דיסטריקט פון היילברון? פארוואס?
― און װאָס איז דער ערגסטער?